Menüü

Alo Pormeister vandeadvokaat, partner

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee

Vandeadvokaat Alo Pormeister nõustab kliente eelkõige võla-, asja-, äri-, pankroti-, maksu- ja haldusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes.

Alol on üle 15 aastased kogemused õigusabi osutamisel klientidele, muu hulgas klientide esindamisel kõikides kohtuinstantsides tsiviil- ja haldusvaidlustes. Alo esindab kliente ka arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel.

Lisaks eeltoodule kuulub Alo tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, kinnisvaratehingutes, kaas- ja ühisomandis oleva vara jagamisel, lepingulistes vaidlustes ning riigihangetega seotud õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamisel. Alo esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Kuigi Advokaadibüroo Pormeister on keskendunud peamiselt äriklientidele, on Alol pikaajalised kogemused klientide nõustamisel ka perekonnaõiguslikes vaidlustes, sh abielu lahutamise, ühisvara jagamise ning laste hooldusõigustega seotud vaidlustes. Alo annab õigusabi ka pärimisõiguses.

Alo nõustab kliente eesti, inglise, vene ja soome keeles.

Töökogemus

 • 2016 – partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Pormeister
 • 2010 – 2016 partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
 • 2006 – 2010 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
 • 2005 – 2006 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Laus & Partnerid
 • 2002 – 2005 advokaat, Advokaadibüroo Laus & Partnerid
 • 2000 – 2002 advokaat, Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär (LAWIN)
 • 1999 – sügis praktikant, Riigikohtu tsiviilkolleegium

Haridus

 • 2002 – Stockholmi Ülikool, magistrikraad (LL.M.) Euroopa õiguses
 • 2000 – Tartu Ülikool, bakalaureuse kraad (võrdväärne magistrikraadiga) õigusteaduses
 • 1995 – Saue Keskkool

Valik esinemistest ja artiklitest

 • 2014 – Ülevaade Eesti maksu- ja ettevõtluskeskkonnast, International Tax and Business Guide of GGI (Geneva Group International)
 • 04.10.2013 – Võlaõiguse üldosa loeng, lepingu sõlmimine, Tallinna Tehnikaülikool
 • 02.02.2013 – Tervishoiuteenuse osutamine, vastutus ja saladuse hoidmise kohustus, ettekanne hambaarstidele ja hambaarsti assistentidele teemadel
 • 2011 – 2013 – Vastamine õiguslikele küsimustele portaalis www.vastused.ee
 • 2008 – Abieluvaraleping kui investeeringute tagatis, Ärielu
 • 04.03 – 10.03.2008 – Töötajat piirates kaitseb ettevõte oma majanduslikke huve, Ärielu
 • 29.01 – 04.02.2008 – kommentaar uuele pärimisseadusele, Pärija seisukohast on uus seadus positiivne, Ärielu
 • 02.10 – 08.10.2007 – Mis on kohustuslikud punktid töölepingus? Ärielu