Menüü

Äriõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente nii äriühingute kui ka filiaalide asutamisel, rekonstrueerimisel kui ka lõpetamisel ning kõikide nendega seonduvate õigustoimingute läbiviimisel ja dokumentide koostamisel, sh vajalikud toimingud osa- või aktsiakapitali suuruse muutmiseks, Äriregistris kannete tegemiseks või nende muutmiseks. Advokaadibüroo aitab taotleda äriühingu tegutsemiseks vajalikud tegevusload ja litsentsid.

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele õigusabi äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja restruktureerimisel, samuti ettevõtete osaluse ostmisel ja võõrandamisel ning optsioonilepingute sõlmimisel.

Advokaadibüroo koostab kliendi palvel äriõiguslikke analüüse ja annab koolitusi.

Advokaadibüroo koostab äriühingu osanike- ja aktsionäride vahelisi, samuti juhatuse ja nõukogu liikme ning optsioonilepinguid, ning nõustab osapooli osanike- ning aktsionäride vaheliste õigussuhetega ja juhtorgani liikmetega seotud lahkarvamuste lahendamisel nii kohtuväliselt kui kohtus. Advokaadibüroo annab õigusabi ja esindab kliente seoses äriühingu juhtimist, juhtorganite õigusi ja kohustusi ning neist tulenevat vastutust puudutavates õiguslikes küsimustes. Advokaadibüroo esindab kliente osanike- ja aktsionäride koosolekutel, koostame koosolekute protokolle ja otsuseid, nõustab kliente koosoleku otsuste vaidlustamisel kõikide astmete kohtutes.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee