Menüü

Ene Ahas vandeadvokaat, partner

Telefon: +372 510 6442
E-post: ene@pormeister.ee

Vandeadvokaat Ene Ahas nõustab kliente eelkõige perekonna-, äri-, pankroti-, võla-, pärimis- ja täitemenetlusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes.

Ene on pankrotihaldurina tegev olnud juba üle 18 aasta, mistõttu omab pikaajalist kogemust õigusabi andmisel ja klientide esindamisel kohtumenetluse kõikides astmetes ning pankrotimenetlusega seonduvate erinevate õigusvaidluste lahendamisel. Nimetatud õigusalased kogemused koos majandusalase kõrgharidusega annavad Enele hea aluse muu hulgas erikontrollide läbiviimiseks selgitamaks nii ettevõtte üldist maksevõimet, kui hindamaks ka aktsionäride, osanike või juhatuse poolt tehtud tehingute vastavust ühingu ja osanike huvidele ning õigusaktidele. Ene on aktiivselt tegutsev ka juhatuse asendusliikmena ja lepitajana.

Perekonnaõigusega süvitsi tegelemine andis Enele peamise tõuke liitumiseks Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevuslikus projektiga „Hea nõu lastega perele“. Ene on Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse ja revisjonikomisjoni esimees, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja revisjonikomisjoni liige. Lisaks tegutseb Ene Kaitseliidus vabatahtliku noortejuhi ja naiskodukaitse mentorina. Ene on Eesti Reservohvitseride Kogu toetajaliige.

Ene nõustab kliente eesti, inglise ja vene keeles.

Töökogemus

 • 2016 – partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Pormeister
 • 2014 – 2016 - vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid
 • 2011 – 2014 - partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Ahas ja Heringson GLO
 • 2010 – 2011 - vandeadvokaat, Advokaadibüroo Lillo ja Lõhmus, Tallinna osakond
 • 2008 – 2010 - advokaat, Advokaadibüroo Lillo ja Lõhmus, Tallinna osakond
 • 2006 – 2008 - advokaat, Advokaadibüroo Valge ja Uiga, Tartu osakond
 • 2004 – 2006 - jurist, Advokaadibüroo Valge ja Uiga, Tartu osakond
 • 1999 – 2004 - jurist, Advokaadibüroo Alaver ja Partnerid, Tallinna osakond
 • 1998 – pankrotihalduri kvalifikatsiooni omandamine
 • 1998 – 1999 - jurist, Õigusbüroo Artig (pankrotihalduri büroo)
 • 1997 – 1998 - jurist, Reinhard KV OÜ
 • 1994 – 1997 - konsultant, Tartu Ringkonnakohus, haldus- ja tsiviilkolleegium
 • 1993 – 1994 - asjaajaja, Tartu Ringkonnakohus
 • 1991 – 1993 - kohtuistungisekretär, Tartu Linnakohus

Haridus

 • 2005 – Tartu Ülikool Õigusinstituut, bakalaureuse kraad (võrdväärne magistrikaardiga) õigusteaduses
 • 1998 – Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureuse kraad (võrdväärne magistrikraadiga) ettevõtlus ja ökonoomika
 • 1997 – Tallinna Majanduskool, õiguse eriala
 • 1991 – Tabivere Keskkool (hõbemedal)

Valik esinemistest ja artiklitest

 • 13.07.2016 – Elatisvõlgnevuse sissenõudmiseks on kasutusel uued meetmed, Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last. Link
 • 12.01.2106 – Kui välismaal elav vanem ei maksa elatist, Delfi. Link
 • 08.01.2016 – Kui vanem ei maksa elatist, Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last. Link
 • 18.06.2015 – Kui vanem ei maksa elatist, Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last. Link
 • 16.01.2015 – Euroopa inimõiguste kohtulahendite analüüs, Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last. Link
 • 27.12.2015 – Kes ja kui palju maksab? ajakiri Pere ja Kodu. Link
 • 2015 – Kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest? Juridica, 2015, nr 6. Link
 • 2014 – koolitaja Eesti Aadvokatuuri täienduskoolitusel, Lapse põhiõigused
 • 2013 alates – Lastekaitse Liidu poolt ellu kutsutud lastekaitsetöötajatele suunatud õigusalastel seminaridel „Samal poolel - lapse poolel“ osalemine, ettekannete tegemine. Link
 • 06.2013 – Kuidas lapsele elatist nõuda, ajakiri Mari. Link
 • 15.05.2013 – Elatisraha on välismaal elavalt vanemalt keeruline kätte saada, ERR. Link
 • 04.2013 – Lähenemiskeeld kui turvaja, ajakiri Mari. Link
 • 03.2013 – Kinkeleping – kellele ja milleks? ajakiri Mari. Link
 • 02.2013 – Elatisnõudest lapsele ja vanemale, ajakiri Mari. Link
 • 01.2013 – Testament tülide ärahoidja, ajakiri Mari. Link
 • 12.2012 – Elukaaslasena pärandimöllus, ajakiri Mari. Link
 • 11.2012 – Kaaslaenajad ühisel pinnal, ajakiri Mari. Link
 • 10.2012 – Mida teha, kui lapsega kohtuda ei saa, ajakiri Mari. Link
 • 2011 sügis – Lähisuhtevägivallast ja lähenemiskeelust, Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last. Link