Menüü

Finantsõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab ja esindab kliente finantseerimislepingute (sh laenu-, krediidi-, liisingu-, faktooringu-, investeerimis-, optsiooni- jms. ning tagatislepingute nagu näiteks vallas- ja kinnispandi, garantii ja käenduslepingute) koostamisel ja nendega seotud läbirääkimistel, samuti vaidluste lahendamisel.

Advokaadibüroo aitab klientidel välja selgitada äritegevuse rahastamise võimalusi ning nõustab kliente tehingute läbiviimisel, sh finantseerimistehingute struktureerimisel jne.

Advokaadibüroo Pormeister esindab kliente läbirääkimistel finantseerimis- ja krediidiasutustega, samuti suhtluses ja menetlustes järelevalveasutustega (sh Finantsinspektsioon) ning vaidluste lahendamisel nii tsiviil-, haldus-, väärteo- kui kriminaalmenetlustes, samuti täitemenetluses.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee