Menüü

Kohtu-, vahekohtu- ja täitemenetlus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab ja esindab kliente kõikides kohtuastmetes tsiviil- ja halduskohtumenetluses, samuti vahekohtumenetluse ning täitemenetluses, samuti vajadusel väärteo- ja kriminaalmenetluses. Lisaks sellele esindame kliente muu hulgas vaidlusi lahendatavates komisjonides nagu näiteks Riigihangete vaidlustuskomisjonis.

Advokaadibüroo nõustab kliente õigusliku positsiooni väljatöötamisel kohtusse pöördumisel ning läbiviimisel ja koostab kõik vajalikud menetlusdokumendid alates hagi või kaebuse koostamisest kohtusse kuni kohtuvaidluse lõpuni Riigikohtus. Kliendi soovi ja nõusoleku korral aitab Advokaadibüroo Pormeister leida kliendile sobivat kohtvälist või kohtulikku kompromissi, et vältida pikemaid ja kulukamaid kohtumenetlusi kliendi majanduslikest huvidest lähtuvalt.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee