Menüü

Lepinguõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente kõikides lepinguõigust puudutavates küsimustes, sh lepingueelsetel läbirääkimisel ja lepingute koostamisel, samuti lepingu täitmist ning tõlgendamist puudutavates küsimustes.

Advokaadibüroo koostab ettevõtja vajadustele vastavad müügi- ja edasimüügilepingud, teenuse osutamise ja töövõtulepingud, agendilepingud, üüri-, rendi- ja muud kasutuslepingud ning finantseerimislepingud (sh nii laenu- kui krediidilepingud -, liisingu-, faktooringu-, investeerimis-, optsiooni- jms lepingud.) ning tagatislepingud (käsi-, vallas- ja kinnispandid, garantii- ja käenduslepingud jms) ja aitab klienti lepingutega seotud läbirääkimistel.

Advokaadibüroo Pormeister koostab lepinguõigust puudutavaid õiguslikke analüüse, annab koolitusi ja esindab kliente kõikides lepinguõiguslikes vaidlustes kohtuväliselt ja kõikide astmete kohtus.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee