Menüü

Pankrotiõigus ja saneerimine

Advokaadibüroo Pormeister esindab võlausaldajate ja võlgnike huve pankroti- ning saneerimismenetluses, aidates muu hulgas välja töötada kliendi huvidele vastavat tegevuskava.

Advokaadibüroo koostab võlausaldaja pankrotihoiatuse võlgnikule, võlausaldaja või võlgniku pankrotiavalduse kohtule, samuti aitab koostada võlgniku saneerimisavaldust kohtule ning esindab kliente kõikides kohtuastmetes. Advokaadibüroo esindab kliente muu hulgas avalduste kohtus läbivaatamisel, nõuete (sh vara välistamise ja tagasivõitmise nõuete) esitamisel ja tunnustamisel pankrotimenetluses nii kohtuvälises- kui ka kohtulikus menetluses, samuti suhtlemisel pankrotihalduriga, võlausaldajate üldkoosolekutel jne.

Advokaadibüroo koostab õiguslikke analüüse ja annab koolitusi pankrotiõigust puudutavates küsimustes.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee