Menüü

Planeerimis- ja ehitusõigus, kinnisvara

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente kõikides planeerimis- ja ehitusõigust ning kinnisvara puudutavates õiguslikes küsimustes. Muu hulgas annab õigusabi kinnisvara omandamisel ja nende haldamisel (nt kinnisasja omandamise-, haldus-, projekteerimise-, ehituse-, üüri-, jms. lepingute koostamine ning tehingute nõustamine), samuti kinnisvara võõrandamisel ja jagamisel (nt ühis- või kaasomandi jagamine) ning piiratud asjaõigustega (nt reaalservituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus) koormamisel ja nendest tulenevate õiguste ning kohustuste teostamisel. Advokaadibüroo aitab kliente pandilepingute (sh hüpoteegi seadmise lepingute) koostamisel ning nendega seotud vaidluste lahendamisel.

Advokaadibüroo aitab kliente planeerimismenetluses ja ehitusprotsessis nii planeeringute koostamise ja kehtestamisega kui ka ehitustegevuse alustamise, läbiviimise ja lõpule viimisega seonduvate otsuste, lubade ja kooskõlastuste hankimisel ning suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning vaidluste lahendamisel nii vaide- kui ka kohtumenetluses.

Advokaadibüroo Pormeister koostab õiguslikke analüüse ning annab koolitusi planeerimis- ja ehitusõigust ning kinnisvara puudutavates küsimustes.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee