Menüü

Rahvusvaheline eraõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele õigusabi rahvusvahelise eraõiguse küsimustes, sh kohaldamisele kuuluva õiguse kui ka kohtualluvuse valiku küsimustes. Abistame kliente välisriigi kohtu- ja vahekohtu otsuste tunnustamisel ja täitmisel Eesti Vabariigis.

Advokaadibüroo aitab oma koostööpartnerite kaudu klientidel nende vaidlusi lahendada nii Balti riikides kui ka teistes välisriikides.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee