Menüü

Riigi-, haldus- ja riigihankeõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele õigusabi riigi- ja haldusõigust, sh riigihankeõigust, puudutavates küsimustes. Advokaadibüroo aitab kliente nii haldusaktide väljaandmisel ja haldustoimingute teostamisel, samuti haldusaktide ja teostatud haldustoimingute vaidlustamisel, koostab riigihankemenetluses hankedokumente ning vaideid hankemenetluses ja kaebusi kohtusse.

Advokaadibüroo annab õigusabi planeeringuid, riigihankeid, halduslepinguid, kodakondsust ja migratsiooni ning elamislubasid puudutavates küsimustes. Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente ja koostab kaebusi haldusaktide ning -toimingute vaidlustamiseks haldusorganis või kohtus. Esindame kliente haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses kõikides kohtuastmetes.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee