Menüü

Tööõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab õigusabi tööandjatele ja töötajatele kõikides tööõigust puudutavates küsimustes.

Advokaadibüroo koostab töö- ja kollektiivlepinguid, samuti töötaja materiaalse vastutuse, konkurentsipiiranguid, ärisaladuse ja intellektuaalse omandi kaitset puudutavaid lepinguid, töökorralduseeskirju ning ametijuhendeid, tööandja käskkirju jne. Samuti nõustab kliente seoses töö- ja elamislubade taotlemisega ning renditööjõu kasutamisega.

Advokaadibüroo Pormeister esindab tööandjaid ja töötajaid töövaidlusega seonduvatel läbirääkimistel ning vajadusel töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee